Rytmiikka

Rytmiikkatunnit pitävät sisällään luovaa liikettä, laulua, loruilua, kehorytmejä sekä erilaisten rytmisoittimien soittamista. Rytmiikka harjoittaa hauskalla ja luovalla tavalla musiikin eri osa-alueita, kehittää koordinaatiota sekä rohkaisee improvisaatioon.
Toiminnassa keskeistä on kokonaisvaltainen oppiminen ja oman ilmaisun tukeminen. Rytmiikka soveltuu erinomaisesti tukiaineeksi soiton- ja musiikin perusteiden opinnoille.
 
 
OPETTAJA

Johanna Hallikainen MuM. SibA