Eiran Musiikkikoulussa kaikki saavat mahdollisuuden musiikin opiskeluun.

Toiminta-ajatuksemme mukaan musiikin harrastaminen kuuluu kaikille. Pääsykokeita ei ole, vaan vapautuviin paikkoihin otetaan oppilaita ilmoittautumisjärjestyksessä. Kunkin oppilaan opetus suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Koulussa toimii musiikkileikkikoulu sekä lapsia ja nuoria palveleva musiikkikoulun instrumenttiopetus.  Aikuisosastolla myös aikuiset voivat jatkaa soittoharrastustaan tai aloittaa uuden instrumentin opiskelun.  Lisäksi erilaiset lyhytkurssit ovat olennainen osa koulun toimintaa.

Instrumentin valinta

Instrumentin valintaan vaikuttavat esim. ikä, lapsen fyysinen ja motorinen kehitystaso, kiinnostus ja vaikkapa soittimen hinta. Opettajat auttavat tarvittaessa sopivan instrumentin hankinnassa ja suunnittelevat kullekin oppilaalle yksilöllisen opetusohjelman. Opetuksessa käytettävän opetusmateriaalin (esim. pianokoulun) oppilaat hankkivat itse opettajan ohjeiden mukaisesti.

Opetus  

Lukuvuodessa on 32 toimintaviikkoa, joiden sisältö voi vaihdella eri viikkoina. Pääinstrumentissa annetaan opetusta pääsääntöisesti 30 minuuttia viikossa. Pitemmällä oleva oppilas voi halutessaan saada opetusta myös 45 tai 60 minuuttia viikossa. Sivuinstrumentissa annetaan opetusta pääsääntöisesti 30 minuuttia viikossa. Opetus voi olla joko yksityis- tai ryhmäopetusta.

Oppilaat voivat halutessaan osallistua erilliseen musiikin perusteiden opetukseen, joka sisältyy lukukausimaksuun. Matineat, konsertit ja erilaiset projektit ovat myös tärkeä osa lukuvuoden sisältöä.

Opetussuunnitelma

Eiran Musiikkikoulussa noudatetaan Opetushallituksen Taiteen perusopetuksen (TPO) mukaisia opetussuunnitelmia (OPS).

Uudet, sekä alle 8 vuotta opiskelleet oppilaat opiskelevat 1.8.2018 voimaan tulleen Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Tutustu Eiran Musiikkikoulun Yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan tästä!

Taiteen perusopetuksen yleisenä tehtävänä on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin itsenäiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle. Tavoitteet muodostuvat oppilaiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta, opetussuunnitelmien sisällöt huomioiden.

Opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ilo ja oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman kokemisen ja tekemisen kautta. Opetuksen tulee edistää luovuutta ja sosiaalisia taitoja sekä ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Yksilöopetuksen lisäksi myös yhdessä opiskelu ja oppiminen sekä yhteismusisointi ovat opiskelussa tärkeässä asemassa.

Yleisen oppimäärän opiskeluprosessin kulku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanhat, yleisen ja laajan oppimäärän (vanha yleinen OPS     vanha laaja OPS ) opetussuunnitelmat ovat voimassa siirtymäkaudella vielä kolme vuotta.