Musiikkileikkikoulu eli muskari

Muskarin tarkoituksena on herättää kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan, sekä luoda ja kehittää musiikillisia perusvalmiuksia.

Musiikkileikkikoulussa eli muskarisssa tutustutaan musiikillisiin perusasioihin leikin avulla.

Muskaritunti sisältää laulua, loruja, rytmisoittimien, laattojen ja 5-kielisen kanteleen soittamista, musiikkiliikuntaa ja musiikin kuuntelua. Muskarissa voidaan myös yhdistää jossakin määrin eri taideaineita.

Muskari antaa jokaiselle lapselle onnistumisen elämyksiä, mahdollisuuden kehittää luovuuttaan ja hyvät valmiudet musiikkiharrastuksen jatkamiseen myöhemmin musiikkikoulussa.

Lue lisää muskariesitteestämme!


Syksyn 2020 muskariryhmät

ti klo 10 18s
ti klo 10.50 19s
ti klo 17 19s
ti klo 17.50 15s (ilman vanhempaa) TÄYNNÄ

ke klo 17 17/18s
ke klo 17.50 15s (ilman vanhempaa) TÄYNNÄ

to klo 10.00 sisarusryhmä 17-20s
to klo 10.50 19s
to klo 11.45  sisarusryhmä 17-20s (mikäli oppilaiden minimimäärä täyttyy)
to klo 16.30 18s
to klo 17.20 17s
to klo 18.10 14s (ilman vanhempaa)

OPETTAJA Johanna Hallikainen MuM, SibA

LAUANTAIMUSKARIT (opettaja Kirsi Leutonen)
9.15- 10.00 2018 s.
10.05-10.50 2020 s.
11.00 – 11.45 2017 s.

12.30- 13.15 2016 s.  (ilman vanhempaa)
13.25-14.10 2015 s. (ilman vanhempaa)