Musiikin hahmotus eli MuHa

Ryhmässä tekeminen ja yhdessä oppiminen ovat opiskelussa keskeisessä asemassa ja MuHa, musiikin hahmotus, tuokin soiton/laulun yksityisopetukseen mukavaa vastapainoa. Yhdessä soittaminen ja laulaminen kehittävät muusikontaitoja monipuolisesti ja tuovat yhteisöllisyyttä opintoihin

MuHa sisältää musiikin hahmottamiseen liittyvien asioiden opiskelua ryhmässä laulaen, soittaen, liikkuen, leikkien, kuunnellen ja improvisoiden. Käytössä ovat monipuoliset kehoharjoitteet, kuunteluharjoitukset, rytmi-ja laattasoittimisto sekä oppimista tukevat ja aktivoivat välineet. Oman kokemuksen ja tekemisen kautta opitaan perusasiat rytmin-ja melodianhallinnasta, soinnuista, musiikkisanastosta, terveestä äänen-ja kehonkäytöstä, analyyttisestä kuuntelemisesta, improvisoinnista ja sovittamisesta. Opetus alkaa oppijan oman kokemuksen kautta ja etenee musiikillisen ilmiön nimeämiseen.

MuHa 3 -ryhmä on sävellystyöpaja, jossa opittuja taitoja hyödynnetään oman musiikin tekemisessä.

Perustason MuHa-opinnot kestävät kokonaisuudessaan viisi vuotta ja jakaantuvat opintojaksoihin:
1a, 1b, 2, 3 ja musiikkitieto. Sopiva aloitusikä on 9-10v.

Aikuisten MuHa-ryhmässä käydään tiiviisti läpi musiikin teorian ja notaation perusasiat sekä harjoitellaan nuottien luku- ja kirjoitustaitoja.

MuHa-opintojen arviointi tapahtuu ns. jatkuvan arvioinnin käytänteellä, joten aktiivinen tunneille osallistuminen on tärkeää.

Musiikin hahmotus sisältyy instrumenttiopintojen lukukausimaksuun.

MuHa-ryhmät 2019-20

1a keskiviikkoisin 15.15.-16.00
1b tiistaisin 16.00-16.45
2 keskiviikkoisin 16.00-16.45
3 maanantaisin 16.30-17.15

Aikuisten MuHa-ryhmä maanantaisin 17.15 – 18.00

OPETTAJAT

Johanna Hallikainen (1ab, 2) MuM, SibA
Jarkko Kantala (3, aikuiset, musiikkitieto) MuM, SibA