Hinnasto

Instrumenttiaineiden lukukausimaksuun sisältyy myös MuHan (musiikin hahmottaminen) opetus.

Helsingin ulkopuolella asuville lisämaksu 30 € / lukukausi.

Alennettuun lukukausimaksuun ovat oikeutettuja instrumenttiopiskelijat 2:sta sisaruksesta lähtien ja sivuinstrumentin opiskelijat.

Lukukausimaksut (kevät 2020) NORM. € ALENN. €
Y30 yksityistunti 30 min 584 552
Y45 yksityistunti 45 min, tasosuoritus 2:n suorittaneille 738 696
Y45L yksityistunti 45 min 800 758
Y60 yksityistunti 60 min, tasosuoritus 2:n suorittaneille 966 922
JT30 yksityistunti 30 min, joka toinen viikko 348 330
JT45 yksityistunti 45 min, joka toinen viikko 504 476
R30 pianoryhmä/sävellystyöpaja, 2 hlö. 30 min 376 356
R45 pianoryhmä/sävellystyöpaja, 2 hlö, 45 min 476 452
R45b pianoryhmä/sävellystyöpaja, 3 hlö, 45 min 400 376
M muskari 224
MuHa musiikin hahmotus ainoana opintona (sisältyy instrumenttiaineiden lukukausimaksuun) 176
MT musiikkiteatteri 223
Tasosuoritus 1 & 2 ulkopuolisille suorittajille 120
Tasosuoritus 3 ulkopuolisille suorittajille 130
Tasosuoritus musiikkiopistotaso ulkopuolisille suorittajille 150

Lukukausimaksut on jaettu musiikkileikkikoulua lukuunottamatta kahteen osaan, jotka tulee suorittaa pankkisiirtona merkittyyn eräpäivään mennessä. Maksulomakkeet lähetetään teille sähköpostitse PDF-liitetiedostona. Mikäli ette ole saaneet maksulomakkeita kuukauden ensimmäisellä viikolla, eivätkä ne ole vahingossa menneet roskapostiinkaan, ilmoittakaa asiasta pikaisesti kansliaan, kiitos. Mikäli ette pidäkään varaamaanne oppilaspaikkaa, ilmoittakaa asiasta kansliaan välittömästi, jotta voimme jonostamme sijoittaa tilalle uuden oppilaan.

Eiran Musiikkikoulun kannatusyhdistys ry voi hyvin perustellun hakemuksen pohjalta myöntää avustusta lukukausimaksuun Helsingissä kirjoilla olevalle oppilaalle. Hakemukset tulee osoittaa Eiran Musiikkikoulun johtokunnalle (kanslia@eiranmusiikkikoulu.fi) lukukauden alkuun mennessä.

Maksukehotuksesta veloitamme käsittelykuluja 5 €. Muistakaa käyttää viitenumeroa, jotta vältytte turhalta karhumakirjeeltä, sillä ilman viitenumeroa emme tiedä, kenen maksusta on kyse. 

Kaikissa epäselvissä asioissa pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä koulun kansliaan.